O2 Nadace logo

Rozdělili jsme 1 milion korun mezi 13 neziskových organizací

Rozdělili jsme 1 milion korun mezi 13 neziskových organizací - Fotka
15.7.2022 Autor: Marie Bezačinská

Zaměstnanci O2 nominovali 17 neziskových organizací do interního grantového programu Ruku na srdce pro neziskovou organizaci. Hodnotící komise v úterý 12. července 2022 vybrala 13 projektů, mezi které rozdělila 1 milion korun.

 

Seznam podpořených projektů:

Rozvoj pro Štěpána – dlouhodobý vzdělávací plán pro kvalitní péči v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích (100 000 Kč)

Vzdělávací plán na zvýšení odbornosti zaměstnanců Hospice sv. Štěpána, který poskytuje paliativní péči nevyléčitelně nemocným pacientům v závěrečném období jejich života. Rozhovor s Bárou Kozelkovou, která organizaci pravidelně nominuje, si můžete přečíst tady.

Konference hospicové a paliativní péče pořádaná za účasti vybraných odborníků. Sdílením zkušeností získávají informace o nových trendech a postupech, čímž zvyšují svou odbornost.

Školení pro terénní pracovníky konkrétně zaměřené na ošetřování otevřených, nehojitelných a komplikovaných ran včetně poznatků o léčbě, nových materiálech apod. Další jsou bazální stimulace, což je polohování, kontaktní stimulace na podporu dýchání či masáže na odbourávání otoků, ale i praktické dovednosti vedoucí k úlevě a nabízející nové formy komunikace. 

Workshop Krizová intervence je komplexní kurz pro primářku hospice, aby mohla v případě potřeby intervenovat v rozhovorech s pacienty a rodinami a základní kurz pro sestru, která v domácím hospici bývá první osobou pracující s krizovými stavy.

Organizace se potřebuje připravit i na obnovu personálu (odchod staničních sester do důchodu), proto si potřebují zvědomit role a sladit komunikaci a fungování týmů. K tomu bude sloužit WS týmové spolupráce, kde se definují kompetence a role v týmu.

 

Zkvalitňování péče o nevyléčitelně nemocné díky zvyšování odbornosti zdravotníků mobilního hospice (65 000 Kč)

Mobilní hospic PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče pečuje o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí pacienta. Cílem je dopřát nemocným všech věkových kategorií důstojné dožití bez bolesti doma, v kruhu rodiny.

Obsah kurzu pro zaměstnance odpovídá mezinárodní licenci programu ELNEC. Kurz tvoří z 30 % teorie a 70 % nácvik komunikačních dovedností.

Od úvodu do komunikace přes rozhovory s rodinou i pacientem o symptomech včetně psychologických a psychiatrických aspektů až po komunikaci o duchovních a kulturních potřebách v závěru života.

 

Druhá fáze vzdělávání v oblasti hostitelské péče pro děti z dětských domovů (96 600 Kč)

Organizace Děti patří domů podporuje rozvoj náhradní rodinné péče. Poskytuje provázení pěstounským rodinám, vzdělávání, poradenství, respitní péči a další služby pěstounům, hostitelům a zájemcům o problematiku náhradní rodinné péče. Víc o činnosti organizace najdete např. v rozhovoru s výkonnou ředitelkou Jiřinou Kryštůfkovou.

Workshopy se budou organizovat pro nové hostitele i pro ty stávající. Cílem je jednak připravit nové hostitele na jejich roli, a zároveň sdílet konkrétní zkušenosti stávajících účastníků hostinské péče.

Pracovní skupina pro děti se zaměří na hostitelskou péči z pohledu dítěte. Skupinu povede lektor, který sám prožil dětství v DD a do samostatného života se úspěšně zapojil i díky HP.

Dvoudenní workshop pro sociální pracovníky se zaměří na předávání know-how a přípravu pro uchazeče o HP.

 

Vzdělávací pobyty pro děti z Dětského domova Vrbno pod Pradědem a Lichnov (87 550 Kč)

Nadační fond Krok do života pomáhá dětem z dětských domovů v dalším vzdělání a rozvoji. Snaží se, aby zjistily, co je baví a objevily svůj potenciál. Zároveň je učí, co všechno život obnáší, aby věděly, co je čeká, až jednou opustí dětský domov.

Hlavním programem pro děti z DD je školení finanční gramotnosti. Děti získají znalosti potřebné k vytvoření rozpočtu, povědomí o cenách běžných komodit na trhu, pojem o hodnotě peněz a celkový přehled. Školení společenské etikety seznámí děti se základy společenského chování. Pozdrav, představení se, komunikace. Se staršími dětmi nacvičí i pracovní pohovor.

Součástí programu je přiblížení některých povolání jako je kovář, hasič, policista nebo zdravotník. Kromě možné motivace k volbě povolání se naučí i poskytnout první pomoc a zjistí, jak správně postupovat v krizových situacích.

S realistickým nastavením cílů dětem pomůže workshop Já bych chtěl. Ukáží si, co je při stanovování cílů podstatné a konkrétní kroky nutné k jejich dosažení. Děti budou diskutovat o svých cílech a ambicích jednak spolu, a přijde mezi ně i Ladislav Samek nebo Radek Banga.

Lektoři z HraNa vytvoří pro děti programy i mimo školení a workshopy.

 

Vzdělávání a motivace vedoucích (95 000 Kč)

Junák – český skaut, středisko Městec Králové kromě běžného skautského programu (schůzky, výpravy, letní tábory) pořádá i akce pro veřejnost.

Inspirativní kurz Prázdninová škola Lipnice pomůže zvýšit motivaci vedoucích a rádců. Cílem je navýšit jejich kapacity, aby mohli přijmout do střediska víc dětí a předat jim skautské hodnoty.

Vzdělávání dětí v oblasti digitální gramotnosti od Jana Kršňáka z Digideti.cz na téma bezpečnosti na sociálních sítích. Děti ze základní školy se naučí rozpoznat hrozby a rizika na sociálních sítích.

Kurz TRANSITION pro dospívající kluky zaměřený na přechod mladých mužů do dospělosti pracuje s metodikou zážitkové pedagogiky i překonáváním vlastních limitů.

 

Kurzy odezírání (88 750 Kč)

Tichý svět – chráněná pracoviště všestranně podporuje neslyšící v oblasti vzdělávání a zaměstnávání a pomáhá vytvářet podmínky pro jejich sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti. Víc se dozvíte z rozhovoru s ředitelem Leošem Mačákem.

Obsahem 5 aktivizačních kurzů je vysvětlení, co je odezírání, podmínky odezírání, a především praktický nácvik odezírání jednotlivých skupin hlásek. Kurzy se zaměří na seniory, ale i na lidi z jiných věkových skupin, kteří přišli o sluch např. po úrazu nebo i jejich blízké, kteří hledají plnohodnotný nový způsob komunikace. Program pomůže předejít jejich hrozící sociální izolaci a lépe je začlení do skupiny lidí s podobnými potížemi a vytvoří nové společenské vazby.

Kurzy vede dvojice lektorů: zkušený pedagog (vzdělání logoped/surdoped) a lektor se sluchovým postižením, který kromě výuky motivuje sdílením vlastní zkušenosti. Lektoři připraví i edukační materiály na míru.

 

Komunikace v péči o nemocné s Alzheimerovou chorobou (88 500 Kč)

Centrum Seňorina poskytuje péči o lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence s cílem odlehčit rodinám v náročné péči o jejich blízké.

Cílem vzdělávacího projektu je poskytnout pracovníkům potřebné znalosti a dovednosti v řešení náročných situací v péči o klienty s respektem a individuálním přístupem včetně praktických ukázek a nácviku.

Komunikace sám se sebou: prevence vyhoření, se kterým se u pracovníků po pár letech péče často setkávají

Komunikace se seniory s demencí: sexualita u seniorů s demencí (jak komunikovat s klientem, u kterého ještě funguje libido), poruchy přijímání potravy nebo manipulace s klientem s omezenou mobilitou

 

Neviditelné oběti: prevence domácího násilí ve školním prostředí (80 000 Kč)

Centrum LOCIKA je specializované pracoviště pomáhající dětem, které zažívají násilí v rodině, obnovit pocit bezpečí a zdravé vztahy. Specializovaná pomoc jim pomůže se s traumatem vyrovnat.

Cílem projektu je rozšířit spolupráci se školskými pracovníky a samotnými ZŠ a podpořit prevenci a efektivní přístupy k řešení domácího násilí na základních školách.  V rámci projektu vzniknou dva vzdělávací výstupy, které podpoří školské profesionály, aby dokázali ohrožené dítě identifikovat, uměli kvalitně pracovat s následky traumat a znali postup v případě ohrožených dětí včetně prevence.

Webinář školské pracovníky seznámí s účinnými způsoby prevence, včasné identifikace a multioborové pomoci dětem ohroženým rodinným prostředím.

Součástí bude pilotní Poradenská linka pro pedagogické pracovníky. Na základě výstupů z její činnosti později definují doporučení a odpovědi na často kladené dotazy, které budou k dispozici online.

 

Vzdělání pro ranou péči (70 000 Kč)

Společnost pro ranou péči poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám s dítětem se zrakovým či kombinovaným postižením do 7 let věku, aby děti mohly vyrůstat doma, a aby rodina náročnou péči zvládla.

Školení Alternativní a Augmentativní komunikace pomůže poradkyním, aby spolu s rodiči nastavili alternativní způsob komunikace i u dítěte s vážným kombinovaným postižením.

Získají znalosti z oblasti výživy, která je u dětí tohoto typu klíčová (porucha příjmu potravy, tzn. nemožnost polykat vlivem poškození jícnu, refluxy, aj.). Škola papání pomáhá v začlenění vhodných stravovacích návyků do života rodiny.

Na poradkyně se pravidelné obracejí rodiny s dítětem s paliativními potřebami (nejistá prognóza). Kurz Komunikace v paliativní péči pomůže poradkyním otevírat v komunikaci s rodinami i náročná témata, dokážou s nimi líp projít obdobím v závěru života jejich dítěte a nabídnou pozůstalostní péči.

Online kurz Recept na dobrý projekt pro fundraisera je zaměřený na získání know-how pro úspěšné psaní grantů.

 

Práce s dětmi se specificky vzdělávacími potřebami v oblasti nápravy jejich znevýhodnění ve výuce (70 000 Kč)

PEXESO organizuje komunitní a volnočasové aktivity pro rodiny. V projektech Přes překážky a Vyšší rodinná rozvíjí podporu ohrožených rodin/dětí skrze sociální a psychologické poradenství. Aktivně pracuje s místní ZŠ v oblasti prevence i akutního řešení krizových situací dětí.

Program Přípravy na vyučování (PNV) pod vedením speciálního pedagoga pomáhá s reedukací oslabených funkcí v důsledku např. specifických poruch učení, nebo poruch pozornosti. Zahrnuje i pomoc s češtinou pro děti a dospělé s odlišným mateřským jazykem (zejm. Ukrajinci). Je vhodný například pro děti z nefunkčních rodin, ohrožené sociálním vyloučením, s hyperaktivitou, poruchami pozornosti, specifickými poruchami učení, dlouhodobým neúspěchem, bez motivace. 

Čeština pro děti je koncipovaná jako neformální výuka hravou formou.

 

Rozšíření a zkvalitnění edukačních preventivních přednášek na téma HIV implementací digitálních prvků (50 000 Kč)

Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) se zabývá osvětou a prevencí HIV. Vznikla jako iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních s cílem prakticky pomáhat při řešení každodenních komplikací spojených s HIV infekcí. Práce sdružení se postupně rozšířila i o prevenci a osvětu.

Projekt chce zkvalitnit a zatraktivnit preventivní přednášky na téma HIV prostřednictvím zapojení digitálních prvků pro žáky a studenty od 15 do 25 let. Snaží se přizpůsobit jejich způsobu vnímání světa, což se v posledních letech bez digitálních technologií neobejde. Původně prezenční besedy proto přetavili do online přednášek a webinářů. V letošním roce budou přednášky bohatší o video spoty, které budou přibližovat příběhy žijící s nákazou HIV včetně destigmatizačních témat.

 

Od štěněte k hrdinovi 2022 (67 000 Kč)

Pomocné tlapky cvičí a zdarma poskytuje asistenční psy (AP) klientům s různým postižením. Výcvik asistenčního psa je dlouhodobý a odborně extrémně náročný a probíhá vždycky na míru konkrétnímu klientovi. Pes je vedený k tomu, aby co nejvíc pomohl eliminovat klientův hendikep k (upoutání na invalidní vozík, epilepsie, diabetes, posttraumatický stres, děti s autismem, ADHD, mentální postižení).

Výcvik se skládá z přípravy mladého psa v rodině adoptivního rodiče, který o něj pod vedením a péčí koordinátora předvýchovy první rok pečuje. Koordinátor vede dobrovolníka, poskytuje mu veškeré informace, proškolení a vedení, aby se z mladého psa stal dobrý psí student připravený na další náročný výcvik. Pak následuje speciální příprava psa v rodině trenéra společnosti – výcvik speciálních dovedností, pohybu na veřejnosti, ale i zajištění péče o psa a jeho psího života.

Výcvik uzavírají mezinárodně uznávané testy, které klient skládá pod dohledem speciální komise.

 

Vzdělávání na Pastvině (41 600 Kč)

ZO ČSOP Ekologická servisní organizace - Pražská pastvina je spolek usilující o záchranu biotopů v Praze a jejím okolí se zapojením lidí z města všech věkových kategorií. Kromě vlastní práce na lokalitách pořádají kulturní a vzdělávací akce s ekologickou a přírodovědnou tématikou.

Projekt je zaměřený na vzdělávání veřejnosti v oblasti ekologie a udržitelnosti. 

Některá témata:

pastvina – péče o zvířata, podpora hmyzu, vzácných motýlů a jejich živných rostlin, porozumění ekosystému v celé jeho šíři, botanicko-entomologické exkurze,

včelín a sad – péče o včely, příběhy z fascinujícího života včel, vysvětlování významu ovocných stromů v krajině

motýlí louka – péče o louku

 

Vážíme si zájmu zaměstnanců O2, kteří dobrovolně pomáhali a pomáhají v neziskových organizacích.