O2 Nadace logo

Podporujeme asistenční linky.

Linka bezpečí 116 111 - Obrázek

Linka bezpečí 116 111.

Už 27 let jsme generální partner Linky bezpečí. Díky ní se děti a mladí mají kam obrátit, když potřebují pomoc a podporu při řešení obtížných životních situací, ale i každodenních problémů. Služba je zadarmo. Kromě pomoci dětem provozuje i Rodičovskou linku určenou všem dospělým se starostí o dítě.

JAK LINKU BEZPEČÍ PODPORUJEME?


Kompletně financujeme její provoz, to je ale jen část celkových nákladů. Nadace O2 kromě toho zásadně přispívá i na mzdy odborníků na „sluchátku“ a na provoz organizace. Poskytujeme i bezplatné konzultace z oblasti strategického řízení, technického zázemí a lidských zdrojů.

Linka seniorů 800 200 007 - Obrázek

Linka seniorů 800 200 007.

Linka seniorů je bezplatná a anonymní telefonická služba pro seniory v krizi.

Nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce a tím je podporuje v aktivním, nezávislém a důstojném životě. Linku seniorů provozuje organizace Elpida, o. p. s. Díky Nadaci O2 mají senioři volání na Linku zdarma.

Linka pro neslyšící a nevidomé - Obrázek

Linka pro neslyšící a nevidomé.

Linka pro neslyšící a nevidomé pomáhá lidem se sluchovým a zrakovým postižením zůstat ve spojení se světem.

Od roku 2016 má linku pod patronací přímo naše nadace.

Dominika Herdová - fotka
Dominika Herdová
Ředitelka
Máte dotaz? Napište Dominice na dominika.herdova@o2.cz
nebo volejte na +420 739 320 302