O2 Nadace logo

Známe vítězné projekty! Nadace v rámci grantového programu Sázej stromy rozdá půl milionu korun

Známe vítězné projekty! Nadace v rámci grantového programu Sázej stromy rozdá půl milionu korun - Fotka
1.12.2022 Autor: Kateřina Neumannová

První ročník grantového programu Sázej stromy skončil a již známe projekty, které Nadace O2 finančně podpoří. Tímto chceme poděkovat všem, kteří se do výzvy přihlásili, a pogratulovat osmi projektům, mezi které 

Nadace O2 rozdělí téměř půl milionu korun.

Do užšího výběru se dostalo celkem 10 projektů, ze kterých veřejnost prostřednictvím aplikace Moje O2 vybrala pět z nich. Nejvíce hlasů obdrželo Gymnázium Sokolov a KVC, p. o. (Zelená škola uprostřed uhelné sloje), ZŠ a praktická škola Hodonín, náměstí B. Martinů, p. o. (Škola v zahradě), ZŠ a MŠ Abertamy (Vysaďme si les ve školce a ve škole), Mateřská škola Hlučín, Severní, p. o. (Od jablíčka po bukvici) a ZŠ Šternberk Olomoucká 76 (Přírodní klimatická zahrada).

Nadace O2 společně s hodnotící komisí k těmto projektům vybrala ještě tři další, které také získají finanční podporu. Jsou jimi Libice nad Doubravou (Přírodní terasa v Železných horách), Hlučín (Výsadba stromů na Dětském ranči) a OA Neveklov (Nové stromy pro Neveklov-Sýkorec).

Zdravé stromy a příroda jsou klíčovou součástí nejen lesů, důležitou roli hrají i ve městech, školách, školkách a vesnicích. Jsme proto vděční, že do grantového programu Sázej stromy se zapojilo mnoho projektů, které mají stejný cíl jako Nadace O2. Pomáhat české přírodě v růstu.

Děkujeme, že nám pomáháte přenechat dalším generacím přírodu v co nejlepší stavu.

 

Každá snaha o zlepšení našeho životního prostředí má smysl, říká člen komise a lesník Aleš Erber

 

Členem komise byl i Aleš Erber – lesník a nezávislý lesnický a agrolesnický poradce. Aleš Erber se konkrétně zabývá správou lesů a poradenstvím pro vlastníky lesů a zemědělské půdy se zaměřením na přizpůsobení lesů a agrární krajiny na globální změnu klimatu. 

 

Pomatujete si tu chvíli, kdy jste si uvědomil, že je potřeba českým lesům nějak pomoci?

K prvním pochybám o tom, že tu na české lesy negativně působí klimatická změna a že je nutné zavádět jiné způsoby hospodaření, aby se zajistila jejich odolnost, bezpečnost dřevní produkce i mimoprodukčních funkce, jsem osobně zaznamenal v období na vysoké škole, ačkoliv v provozu se o tom téměř nemluvilo. To byl rok 2008. 

 

Co je podle Vás největším problémem, kterým lesy a stromy trpí?

Největším problém českých lesů je přemnožená spárkatá zvěř, která je v některých částech našich lesů extrémně přemnožená. Samotné lesy pak trpí suchem, na živiny ochozenou půdou kvůli opakovanému pěstování jehličnatých monokultur, které umocňují v minulosti aplikované průmyslové hospodaření s vytvářením velkých pasek.

 

Myslíte si, že i malá pomoc například při výsadbě stromů dokáže zlepšit aktuální stav české přírody? 

Každá snaha o zlepšení našeho životního prostředí má smysl. Ať se jedná o výsadbu dřevin v intravilánu a extravilánu obce či změnu druhové, věkové a prostorové rozrůzněnosti v lesích. Proto kvituji přístup Nadace O2, že přistoupila k této podpoře.

 

Může člověk pomoci i jinak, než výsadbou stromů? 

Pokud se bavíme o našich lesích, tak rozhodně. Více to rozvedu. Nyní se často skloňuje udržitelnost. Ačkoliv samotný pojem a význam hospodaření byla popsána již před více jak 300 lety, až nyní dostává na významu. Aby bylo něco dlouhodobě udržitelné, musí se vyváženě plnit funkce ekologická, sociální a ekonomická. Jestliže převažuje, nebo naopak ubývá na významu jedna z funkcí, pak nejde o udržitelný systém. Chceme-li zajistit našim lesům trvale udržitelnou péči, odolnost a prosperitu, a to nejen samotným lesům, ale i těm co v nich pracují, pečují o ně a spravují, tak se v nich musí hospodařit. Tedy těžit stromy, a získávat tak nejekologičtější a obnovitelnou surovinu – dřevo.

Těžba v lese není nic špatného, pokud se děje přírodě blízce a s ohledem na životní prostředí. Spíše naopak. Těžba znamená i výchova nebo obnova lesa. Navíc správci lesů těžbou stromů a následným prodejem kmenů získávají finanční prostředky, které často bývají jediným jejich příjmem. Získané finanční prostředky pak vrací zpět do lesa.  A to na činnosti, jako je nákup sazenic, stavbu oplocenek, péče o mladé stromky, oprava lesních cest, budováním rekreačních zařízení v lese či staveb na zadržení vody v lesích, čímž zvyšují i biologickou rozrůzněnost lesa.

Zároveň správci lesů dávají práci nejčastěji regionálním firmám a lidem z venkova. Na celé věci je hezké to, že lesy, resp. stromy, absorbují z atmosféry CO2 a ve výrobcích ze dřeva se pak tento plyn, který přispívá k oteplování a ke změně klimatu, fixuje na velmi dlouhou dobu, pakliže se nespálí. Jinými slovy lze na výrobky ze dřeva pohlížet jako na uhlíkovou banku. Nejlepší takovou bankou jsou výškové dřevostavby, na které se používá velké množství dřeva. Díky tomu jsou takové stavby ekologické a uhlíkově neutrální, čímž se napomáhá ke snížení produkce tohoto plynu bez omezení ekonomických a sociálních aspektů. Ke všemu takové stavby mají oproti standartním stavbám celou řadu výhod, např. rychle ji se staví, odpadů je minimální množství a člověk se v nich cítí lepe.

A tím je dovršena myšlenka udržitelnosti v lesích. Tedy odpověď na vaši otázku zní: chce-li člověk pomoci lesů, planetě a být udržitelný a ohleduplný k životnímu prostředí, musí více využívat dřevo. Nahradit stavby z betonu, oceli a plastu za dřevo či minimálně upřednostnit jejich kombinaci. Pro zajímavost uvádím, že ve Vídni stoji téměř 90 m vysoká budova, která je téměř celá ze dřeva. Nejstarší dřevěný most stojící v USA oslavil již 80 let a stále stojí a slouží svému provozu.

 

Byl jste členem komise, která vybrala ze zaslaných přihlášek do grantové výzvy Sázej stromy.cz od Nadace O2 finální desítku projektů. Co bylo pro Vás nejdůležitějším aspektem výběru? 

Vedle formální správnosti žádosti jsem hleděl na kreativu projektu splňující základní cíl grantové výzvy Sázej stromy.cz

 

Máte nějaké pracovní motto?

"Nejvyšší cíle každé podnikatelské činnosti musí vždy stát na ekologické a sociální stabilitě. Pouze ta zajišťuje trvalou udržitelnost prostředí, možnost rozvoje a ekonomickou prosperitu."