O2 Nadace logo

Výroční zpráva Nadace O2: Nezapomenutelný rok 2022 plný projektů, výsadby stromů a především pomoci

Výroční zpráva Nadace O2: Nezapomenutelný rok 2022 plný projektů, výsadby stromů a především pomoci - Fotka
3.5.2023 Autor: Kateřina Neumannová

Víte, že od roku 2002 poskytla Nadace O2 téměř 280 milionů korun na rozvojové aktivity?  Nebo že se jí podařilo za uplynulý rok vysadit 14 tisíc stromků? Nejen tyto zajímavé informace a čísla se dozvíte v právě vydané výroční zprávě za rok 2022.

Výroční zpráva Nadace O2 odhaluje úspěchy a zapojení do různých dobročinných projektů. Od svého vzniku v roce 2002 se Nadace stala klíčovým hráčem v oblasti podpory rozvojových aktivit. Celkem poskytla téměř 280 milionů korun na projekty zaměřené na vzdělání, ochranu přírody a podporu neziskových organizací.

Jedním z nejvýznamnějších aktivit Nadace O2 je projekt O2 Chytrá škola, která se zaměřuje na vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti a bezpečnosti na internetu. Od roku 2018 díky aktivitám nadace proškolilo přibližně 51 000 žáků, učitelů a rodičů. V roce 2022 bylo podpořeno celkem 67 škol částkou 4 692 804 korun, která byla využita na výuku bezpečnosti na internetu a zavádění nových technologií.

Nejvýraznější akcí týkající se bezpečnosti na internetu se v roce 2022 stala osvětová kampaň, která měla za cíl upozornit na bodyshaming v online prostoru. Na kritiku těla Nadace O2 upozornila nejen prostřednictvím svého webu Bezpečněvsíti.cz, ale i cílených SMS zpráv nebo pomocí vizuálů v čekárnách pediatrů a aqualandu. Do osvěty se zapojily také známé osobnosti a odborné organizace. Díky tomu kampaň upozorňující na komentování vzhledu oslovila téměř milion lidí.

Nadace O2 nezapomíná ani na životní prostředí. Chápeme, že příroda je naše dědictví. Nadaci O2 není lhostejná jedinečná česká krajina, která nás obklopuje. Proto pokračujeme v projektech, které proměňují naše sny o výsadbě nových stromků ve skutečnost. Aktivně se snažíme obnovovat a zlepšovat životní prostředí ve městech i lesích, abychom zanechali svět o něco krásnější, o něco zdravější pro naše děti a pro všechny, kdo s námi sdílí lásku k přírodě,“ říká manažerka Nadace O2 Dominika Herdová.

Nadace O2 aktivně přispívá k obnově přírody prostřednictvím svého programu Sázej stromy.cz. Od roku 2019 se do programu zapojilo mnoho dobrovolníků, včetně zaměstnanců O2 a veřejnosti. V roce 2022 bylo uspořádáno 15 víkendových akcí a teambuildingů pro dobrou věc, kterých se zúčastnilo 279 zaměstnanců O2 a dobrovolníků z partnerských organizací. Během těchto akcí bylo vysazeno 14 000 stromků, přispívajících k obnově lesů a ochraně životního prostředí.

S rukou na srdci: pomoc lidem i neziskovkám

Nadace O2 nezapomíná ani na pomoc neziskovým organizacím. V roce 2022 byl spuštěn grantový program Ruku na srdce pro neziskové organizace, do kterého bylo nominováno 17 projektů. Komise vybrala 13 vzdělávacích projektů, kterým byla rozdělena částka 1 milion korun. Tato finanční podpora umožnila organizacím realizovat své cíle a přinést pozitivní změny do života lidí.

Kromě toho Nadace O2 také organizovala zaměstnanecké sbírky. V průběhu roku 2022 bylo darováno 62 100 korun organizaci Parkinson-Help, 55 140 korun organizaci Dětské centrum Domeček a 47 482 korun organizaci Muži proti rakovině.

Ve spolupráci s mobilní transfuzní stanicí Ústřední vojenské nemocnice v Praze organizovala nadace v 4 plánované odběry krve. Zaměstnanci O2 za jeden rok darovali celkem 88,2 litrů krve, čímž celkový počet darovaných litrů od roku 2008 dosáhl čísla 1 550 litrů.

Výroční zpráva za rok 2022 ukazuje, že Nadace O2 opět potvrdila svou důležitou roli ve společnosti. Díky svému dlouholetému úsilí a finanční podpoře se stala klíčovým partnerem ve vzdělávání, ochraně přírody, pomoci neziskovým organizacím a podpoře lidí v tísnivé situaci.

Není pochyb o tom, že Nadace O2 bude pokračovat v plnění svého poslání i v budoucnu. Její činnost a projekty mají významný dopad na mnoho oblastí společnosti a jejich pozitivní vliv se neustále rozšiřuje.

„V Nadaci O2 nás žene vášeň pomáhat – ať už ve vzdělávání, ochraně přírody nebo podpoře neziskových organizací. Jsme hrdí na naše dosažené úspěchy a slibuji, že i nadále budeme pokračovat v našem poslání. Jsme tu s vámi, srdcem i činem," uzavírá Dominika Herdová, manažerka Nadace O2.

Výroční zpráva 2022