10. 11. 2017

Smyslů-plný koncert v Brně

V neděli 5. 11. 2017 se v Divadle na Orlí konal unikátní Smyslů-plný koncert. Při něm se na jednom pódiu sešli Michal Hrůza a skupina Hands Dance, která jeho písničky umělecky tlumočila do znakového jazyka.
Smyslů-plný koncert v Brně

Smyslů-plný koncert umožnil na jeden večer propojit dva světy – svět slyšících a svět neslyšících a ukázal tak, že hudbu nemusíme vnímat pouze sluchem. Lze ji vnímat pomocí vibrací (např. díky nafukovacímu balonku) či právě díky vizuálnímu ztvárnění, které využívá nejen prvky znakového jazyka, ale i tanec či pantomimu.

Akci pořádali Linka pro neslyšící a nevidomé a Ateliér výchovné dramatiky pro Neslyšící DIFA JAMU, za podpory Nadace O2. Mezi její hlavní aktivity patří podpora důležitých krizových a asistenčních linek na pomoc různě znevýhodněným skupinám v ČR. Takovou linkou je i Linka pro neslyšící a nevidomé, která již 20. rokem pomáhá lidem se sluchovým či zrakovým postižením, aby mohli snáze komunikovat s okolním světem.

Koncert měl také benefiční rozměr – celé vstupné, které zaplatili diváci, Nadace O2 zdvojnásobila a celkovou částku 57.750,- věnovala Centru pro dětský sluch Tamtam, který poskytuje pomoc rodinám s dětmi se sluchovým postižením.

Netradiční koncert byl živě přenášen na facebookové stránce Linky pro neslyšící a nevidomé. Na záznam se tak může dodatečně podívat každý.