O2 Nadace logo

Rozhodněte, kdo letos získá grant Sázej stromy.cz

Rozhodněte, kdo letos získá grant Sázej stromy.cz - Fotka
3.7.2023 Autor: Marie Bezačinská

Děkujeme všem, kdo se přihlásili do grantu Nadace O2 Sázej stromy.cz. Komise zvolila 10 projektů, ze kterých můžete vybírat. Mezi 5 nejúspěšnějších rozdělíme celkem 500 000 Kč na výsadbu stromů nebo vylepšení okolí. 


Jak na to? 


Od 3. do 31. července 2023 vyberte v mobilní aplikaci Moje O2 v sekci O2 Radosti v kategorii O2 akce & produkty jeden projekt. Podpoříme ty, které nasbírají největší počet hlasů. 


Projekty, pro které můžete hlasovat
 

Poběžovice – Oživení tří alejí (Plzeňský kraj)

(požadovaná částka 99 994 Kč)

Město za poslední léta vytvořilo 4 aleje, které lemují polní cesty do spádových obcí. Aleje tvoří směs listnatých stromů – lípy, duby, jeřáby a ovocné stromy. V krajině se ale bohužel nedaří dubům a sazenice poměrně záhy odumírají. Cílem projektu je nahradit odumřelé duby lípami a jeřáby, které naopak prospívají. Sázení bude přístupné pro veřejnost a proběhne na podzim za účasti kvalifikovaného odborníka.

 

Lenešice – Obnova stromů po devastující bouři (Ústecký kraj)

(požadovaná částka 53 790 Kč)

Obec chce obnovit stromy zničené devastující supercelou z 20. května 2022 a poškodila a zničila bezmála 80 stromů v obci a přilehlém okolí. Výsadba proběhne v říjnu 2023 v rámci akce pro občany „Zasaď si svůj strom“. Součástí projektu je lipová alej na obecním pozemku podél cesty, která je vycházkovým místem obyvatel Lenešic. Druhá strana cesty je těsně vedle potoka lemovaného vrbami a javory. Díky výsadbě 14 lip podpoříme biodiverzitu. Vznikne místo nejen pro vycházky a odpočinek, ale i ucelený ekosystém.

 

Soukromá ZŠ PIANETA, s.r.o. - Sázíme pro budoucnost – KAPYBARA PARK (Moravskoslezský kraj)

(požadovaná částka 67 000 Kč)

Podpora školního projektu, který umožňuje realizovat dlouhodobé školní aktivity v oblasti EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a v rozvoji ekologického pěstování v rámci adolescentního Montessori programu určeného žákům školy ve věku 12–15 let. Zaměřujeme se na udržitelný rozvoj, permakulturu, propojení školních vědomostí s praxí. Zároveň zapojujeme veřejnost především z řad rodičů našich žáků, absolventů, ale i prarodičů a dalších přátel školy. Hlavním cílem projektu je osázení pozemku, aby nejen žáci naší školy, ale i lidé z okolí mohli přijít posedět. Díky projektu bude možné v dalších letech sklízet úrodu jablek, natrhat si maliny, ostružiny nebo borůvky.

 

ZŠ Montessori Plzeň – Založení sadu na školní zahradě Lomnička (Plzeňský kraj)

(požadovaná částka 31 600 Kč)

Cílem projektu je založit na podzim s žáky udržitelný sad na školní zahradě v obci Lomnička na severním Plzeňsku. Sad bude sloužit jako přírodní učebna i jako zdroj čerstvého ovoce pro místní komunitu. Projekt plynule navazuje na aktivity realizované v letošním školním roce, kdy učitelé spolu se žáky zbavili zahradu přemnožených akátů a zúrodnili její půdu. Díky sadu zvýší povědomí žáků i veřejnosti o významu udržitelného zemědělství a přírodních zdrojů. Zároveň očekávají pozitivní dopady na životní prostředí.

 

ZŠ Praha 5 - Řeporyje – Bádání a objevování tajů a kouzel školní zahrady/ Multifunkční zahrada (Hlavní město Praha)

(požadovaná částka 89 085 Kč)

Projekt zlepší environmentální podmínky v areálu školy a přinese nové možnosti v kontaktní výuce v oblasti životního prostředí. Vysázení stromořadí podél hranice pozemku v ulici Od Školy vytvoří příznivější mikroklima v areálu, poskytne úkryt a obživu různým organismům a vytvoří estetické místo.

Osázení nízkými keři, které v době kvetení poskytnou potravu hmyzu a úkryt drobným obratlovcům sníží erozi a vysychání mezi školní budovou a venkovním hřištěm. Osázení ptačím zobem sníží větrnost a prašnost a zároveň poskytne úkryt a zdroj potravy pro ptactvo.

Vytvoří se tak vhodný prostor pro výuku i rekreaci žáků.

 

Telnice – Sázíme stromy ve Varvažově (Ústecký kraj)

(požadovaná částka 74 180 Kč)

Obnova stromořadí mezi částmi obce Telnice a Varvažov. Obce spojuje původní poštovní cesta do Německa, silnice s přilehlým chodníkem obklopená starým a v současné době už neúplným stromořadím ve špatném stavu. Stromy a keře zasadí společně s dětmi z mateřské školy a jejich rodiči v rámci enviromentální výchovy.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení turistické atraktivity a zároveň podpořit obnovení historického krajinného rázu. Původní výsadba se z větší části skládá z třešní ptačích (Prunus aviu), které jsou staré a nevyhovují bezpečnostním požadavkům.

 

Ždírec nad Doubravou – Výsadba stromů Stružinec a Nový Studenec (Kraj Vysočina) 

(požadovaná částka 69 950 Kč)

Projekt má dvě části. První je výsadba stromů na obecních pozemcích v místní části Stružinec. Nedávno vykácené suché stromy napadené chorobami tak nahradí původní druhy – lípy, břízy, javory, jabloně, třešně, švestky. Stromy pomůžou zadržet vodu v krajině a dotvoří ráz návsi ve Stružinci.  Druhá výsadba, která doplní stromy podél obecních cest a keře u dětského hřiště, proběhne v místní části Nový Studenec.

Počítá se se zapojením dobrovolníků z řad místních obyvatel spolu s odborným dohledem pracovníka, který má s výsadbou stromů dlouholeté zkušenosti.

 

ZŠ a MŠ Červené Pečky, okres Kolín – Výsadba stromů – dětské hřiště Na Obci Červené Pečky (Středočeský kraj)

(požadovaná částka 43 450 Kč)

Výsadba stromů ke hřišti Na Obci má vytvořit pohodové a klidné místo pro dětské hry i odpočinek a výuku žáků základní školy. Hřiště vzniklo před dvěma lety, ale chybí tu stín, a tak se na něj nikomu moc nechce.

Vzhledem k blízkému rybníku by se díky nově vysazeným stromům zvýšila biodiverzita a možnost přenést část výuky do terénu – ukázat dětem rozmanitost stromů, objasnit fotosyntézu, transpiraci a asimilaci a ukázat v souvislostech funkci dalších živých organismů (houby, hmyz, korýši i obratlovci). Další důležitý prvek je klima, které vysazení stromů výrazně zlepší. Stín i přirozené ochlazení ovzduší jsou na dětském hřišti v teplejším počasí klíčové.

Hřiště je hotové, pokud Nadace O2 projekt schválí, bude možné pustit se do výsadby prakticky kdykoliv.

 

Univerzita Hradec Králové – Chladivý stín pro náměstí Václava Havla a okolí (Královehradecký kraj)

(požadovaná částka 46 900 Kč)

Ve středu náměstí Václava Havla, ústřední část kampusu Na Soutoku, je aktuálně kašna obklopenou zatravněnou plochou s několika keři. K tomu, aby se tu v létě dalo příjemně posedět, kdy celý prostor zahřívají okolní budovy rozpálené sluncem, to rozhodně nestačí. Výsadba stromů vhodných do místních podmínek by to měla změnit. Vznikne přirozeně zastíněná plocha, která v kombinaci s kašnou pomůže celý prostor ochladit.

Stromy vybrané po konzultaci s dendrologem významně rozšíří okolní druhovou rozmanitost. Další cíl je postupné vybudování malého arboreta sloužícího jednak studujícím pro výuku, ale i veřejnosti. Každý strom bude označený a opatřený i QR kódem pro další informace.

Výsadba se plánuje na podzim, v rámci závěrečných prací studentů vznikne přes zimu i odpovídající informační materiál. Výsledkem bude atraktivnější, zelenější a celkově přátelštější lokalita. Vzhledem k blízkosti dalších parkových dojde i k rozšíření biodiverzity celého okolí kampusu.

 

Střední zdravotnická škola, Purkyňova 256, Svitavy – O stromech pod stromy (Pardubický kraj)

(požadovaná částka 38 587 Kč)

Nové dřeviny na dvou zatravněných plochách u budovy školy zlepší životní prostředí i studijní prostředí. Navazovat budou krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací. Laboratorní cvičení, měření pohlcení CO2, strom – přírodní klimatizace, pozorování kůry stromů i víceletý navazující projekt měření přírůstku a stáří stromu – Kronika stromu. Prostor do budoucna poslouží i jako venkovní učebna.

Výsadba dřevin včetně vytyčení ploch, přípravy a řízení výsadby proběhne letos na podzim ve spolupráci s odbornou garantkou. Ta zajistí i odborný dohled. Výsadbu samotnou si vezmou na starost studenti a zaměstnanci školy, popř. rodiče a přátelé školy.

Plánují využít dřeviny respektující lokalitu a prostředí, dřeviny budou stínit a ochlazovat původně holou zelenou plochu. Poslouží i k zadržování vody na pozemku. Stromy navíc zvýší kvalitu ovzduší v dané lokalitě – měření hladiny CO2 je součástí plánované vzdělávací aktivity.