O2 Nadace logo

Pomoz mi, abych to dokázal sám. Tento přístup aplikuje Centrum Seňorina, které představí ředitelka Lenka Václavíková

Pomoz mi, abych to dokázal sám. Tento přístup aplikuje Centrum Seňorina, které představí ředitelka Lenka Václavíková - Fotka
1.3.2023 Autor: Kateřina Neumannová

Nadace O2 každoročně vyhlašuje interní grantový program Ruku na srdce pro neziskovou organizaci, v rámci kterého mohou zaměstnanci O2 nominovat nestátní neziskovou organizaci. Ta může získat až 100 000 korun na vzdělávání zaměstnanců organizace, její klienty nebo přípravu podpůrných vzdělávacích materiálů. Nadace O2 letošní grant spustí 1. března 2023 a mezi neziskové organizace rozdělí 1 milion korun.  

Jednou z podpořených neziskových organizací je i pobytová a ambulantní odlehčovací sociální služba s Montessori přístupem v péči o seniory s Alzheimerovou chorobou – Centrum Seňorina. Díky profesionálně vedeným aktivitám klienti neztrácí pocit vlastní hodnoty, cítí, že jsou ještě užiteční, udržují si soběstačnost a pocit sounáležitosti. Seňorinu přiblíží ředitelka centra Lenka Václavíková.

 

Jméno Montessori většinou slýcháme ve spojení s výchovou dětí. Jak Montessori přístup využíváte při práci se seniory?
 

Ano, to máte pravdu, ale Montessori principy velmi dobře fungují i při práci s lidmi s kognitivním deficitem. Mottem této filozofie je “pomoz mi, abych to dokázal sám”. Lidé s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence bývají často konfrontováni s chybami, kterých se dopouštějí, nebo tím, co už nezvládnou. Péče v duchu Montessori se naopak zaměřuje na to, co všechno ještě člověk navzdory nemoci zvládne, povzbuzuje ho a snaží se ho udržet co nejdéle součástí běžného života.

Možnost zapojit se do dění v domácnosti, někdy i zdánlivými drobnostmi, pomáhá člověku s demencí zažívat cenný pocit sounáležitosti, užitečnosti a normálnosti. Naši klienti se mohou podílet na běžných činnostech, na které byli celý život zvyklí, jako je například příprava jídla, pečení, skládání prádla nebo třeba sázení či aranžování květin. Nejdůležitější ale je, že jim dopřáváme čas a podporu ve všem, co se rozhodnout dělat. 

 

V čem se Centrum Seňorina ještě odlišuje od jiných zařízení pro seniory?  
 

Jsme komorní zařízení pro malý počet klientů. Díky tomu u nás panuje rodinná atmosféra, klienti se u nás cítí jako doma a velmi rychle si zvyknou. Když klienta přijímáme, zajímají nás jeho zvyky, rituály, denní režim, zájmy a koníčky, zkrátka jeho dosavadní život, abychom ho co nejlépe dokázali začlenit do každodenního života v Centru a bylo mu u nás příjemně.

Dalším charakteristickým znakem Centra je opravdu bohatý aktivizační program. Dvakrát denně, 7 dní v týdnu nabízíme klientům různorodé aktivity, jako jsou cvičení těla i mysli, bystření smyslů pomocí muziko či aromaterapie, posílení řeči a paměti díky drama či arteterapii, pravidelně k nám chodí psi a kočky na zvířecí terapie, každou středu pořádáme tzv. „Kavárny“ určené také pro veřejnost, kde se zpívá a tančí, a mnoho dalších aktivit. 

Sídlíme v Centru Prahy, v ulici Na Poříčí hned u zastávky tramvaje, takže pokud jste z Prahy, nikdy to k nám nemáte daleko na návštěvu svého blízkého. 

 

Klienti se díky Vaší pomoci a péči zlepšují – které dovednosti se nejčastěji u seniorů obnovují?
 

Při příjmu do Centra se s klientem a jeho rodinou domlouváme, zda máme na něčem společně pracovat. A tuto aktivitu se během pobytu snažíme zlepšovat, ať už je to pohyb, jemná motorika nebo soběstačnost.

Nejvíce ale klienti rozkvétají vlivem společnosti. Když doma senior žije sám a má pocit, že už ho v životě nic pěkného nečeká, má tendenci propadat trudomyslnosti a depresi. U nás se zapojí do společenského života, má si s kým popovídat, zavzpomínat, každý den je na co se těšit a tyto zdánlivé maličkosti přinášejí tu největší radost.

 

Z čeho máte při práci v Centru Seňorina největší radost?
 

U nás je všechno o lidech. A já mám velikou radost, že se nám postupně daří se stabilizovat, najít ty správné lidi, kterým jde péče přímo od srdce, a zároveň jsou schopni spolupracovat týmově. A ta spokojenost z práce se pak přenáší na klienty a na jejich rodiny.

A pak to mám stejně jako klienti. Těší mě společné rozhovory u kávy, milý humor, který kvete v každém věku, zachycená ruka, která hledala oporu, úsměv vykouzlený na zamračené tváři, nebo hluboké uvolnění, které dokáže výborně přinést například vážná hudba. Mám velké štěstí, že vidím výsledky mé práce okamžitě, chodím se do práce nabíjet.

 

V loňském roce jste grant Ruku na srdce pro neziskovou organizaci získali. Na co byste finanční prostředky letos použili, pokud budete opět podpořeni?  
 

Finanční prostředky bychom použili na vzdělávání našich pracovníků. Začali jsme již v loňském roce, kdy celý tým absolvoval: Relaxační techniky a sebepéče v pomáhajících profesích – kurz, na kterém jsme si osvojili relaxační a meditační techniky, které pomáhají s každodenní psychohygienou, tolik potřebnou pro udržení vlastního psychického zdraví při tak náročném povolání jako je pečovatel.

Dále nás čekají týmové aktivity, neboť dobře fungující tým je alfou a omegou. A v neposlední řadě by to byly odborné semináře pro další prohlubování kvalifikace našich pracovníků – např. sexualita u lidí s demencí, náročné situace při péči, atd. 

Mnohokrát děkujeme Nadaci O2 za to, že rozvoj našeho týmu podporuje a tím nám pomáhá pomáhat!

 

Chci vědět víc o grantu