28. 11. 2017

Organizace Spolu dětem a Nadace O2 ukázali dětem z dětských domovů jak vstoupit do dospělosti

Brány dětských domovů každoročně opustí zhruba 600 dětí, které se musí začlenit do společnosti. Je to nejrizikovější období, kdy mohou bez pořádné přípravy snadno skončit v dluzích, bez práce či na ulici. Touto přípravou jsou pro ně Tréninky dospělosti organizace Spolu dětem, které dětem ulehčují start do života. Nadace O2 v rámci akce Giving Tuesday připravila speciální sbírku mezi zaměstnanci O2, díky které mohly tréninky absolvovat děti z 8 dětských domovů.
Organizace Spolu dětem a Nadace O2 ukázali dětem z dětských domovů jak vstoupit do dospělosti

Nezisková organizace Spolu dětem, která pomáhá dětem vyrůstajících v dětských domovech, pořádá Tréninky dospělosti již 10. rokem. „Z našich zkušeností víme, že děti nemají reálný pohled na to, co je po odchodu z dětského domova čeká. Často jsou nemile překvapeny a situace, které běžný člověk zvládá automaticky, neumí řešit,“ říká manažerka tréninků Jana Kotalová. Děti z dětských domovů si také hůře hledají zaměstnání. „Nejsou tak sebejisté a často mají problém s komunikací,“ dodává Kotalová.

Organizace Spolu dětem se proto v rámci Giving Tuesday spojila s Nadací O2, aby se tréninků mohlo zúčastnit co nejvíce dětí. Nadace O2 nejprve uspořádala benefiční sbírku mezi zaměstnanci O2. Její výtěžek 121 940 Kč putuje právě na Tréninky dospělosti. Přímo v den Giving Tuesday pak společnost O2 přivítala děti z dětských domovů ve svém sídle, kde pro ně připravila vzdělávání rozšířená o nová témata – bezpečné chování na internetu a dobrovolnictví. „Našim cílem je upozornit na to, že pro dobrý start do života každého z nás je nejdůležitější vzdělávání,“ říká Anna Kačabová, ředitelka Nadace O2. „Chtěli jsme děti inspirovat k tomu, aby se v životě nebály a zapojovaly se také do dobročinných aktivit ve svém okolí,“ říká Anna Kačabová.   

__________________________________________________________________________________

Spolu dětem je nezisková organizace. Pomáhá dětem v dětských domovech od roku 2006. Jejím cílem je umožnit dobré vzdělání a snadnější start do života dětem, které žijí mimo vlastní rodinu.

Tréninky dospělosti jsou ucelený program, který připravuje starší děti v dětských domovech na dospělý život mimo brány domova. Každý rok projde tímto programem zhruba 60 dětí.

Nadace O2 podporuje především rozvoj a vzdělávání dětí a mladých lidí v ČR. Poskytuje také telekomunikační technologie důležitým krizovým a asistenčním linkám na pomoc různě znevýhodněným skupinám obyvatel a v neposlední řadě otevírá možnosti dobročinnosti zaměstnancům O2.  Za 15 let své existence Nadace O2 vynaložila na podporu veřejně prospěšných projektů přes 230 milionů korun.

Giving Tuesday je altruistickou alternativou Black Friday. Jde o oslavu dárcovství a koná se po celém světe ve stejný den, první úterý po Black Friday. V Česku se slaví druhým rokem.