O2 Nadace logo

Nadace a její první dekáda

Nadace a její první dekáda - Fotka
26.5.2022 Autor: Andrea Vildung

Ani Řím nebyl postaven za den. Cesta Nadace O2 k její dnešní podobě prošla také značným vývojem. Ve svých začátcích si musela razit cestu a vydávat se do dosud neprobádaných oblastí. V zahraničí již měly nadace - včetně těch firemních, své pevné místo. V Čechách jsme si jej teprve museli vybudovat.

V roce 2002 vzniká Nadace Eurotel, stává se tak jednou z prvních registrovaných firemních nadací v České republice a jedním z často užívaných modelů firemního dárcovství. Mezi prvními projekty, do kterých se pouští, jsou Regionální granty a podpora mladé generace. Do neziskových organizací napříč celou republikou tak putují první miliony korun.

 

 

Rok 2003 je pro nás ve znamení vstupu do Fóra dárců, jehož členy jsme dodnes, a stali jsme se také zakládajícím členem klubu Donátor při Fóru dárců. Snažíme se přispívat k tomu, aby si úspěšné české firmy uvědomily svou zodpovědnost vůči společnosti, která potřebuje jejich cílenou a vytrvalou pomoc.

 

 

Tzv. DMSku už určitě poslal nebo alespoň zaznamenal téměř každý z nás. Ne všichni ale vědí, že jsme se právě my v roce 2004 podíleli na vzniku tohoto jedinečného filantropického nástroje DMS, takzvané Dárcovské SMS. Jde o unikátní, rychlý a transparentní způsob, kterým veřejnost může přispívat ve prospěch charitativních sbírek prostřednictvím mobilní technologie. Prostřednictvím tohoto nástroje bylo na různé sbírky vybráno již více než 120 milionů korun. Chcete-li přispět, můžete se zapojit zde: www.darcovskasms.cz

 

 

V roce 2005 jsme byli zaskočení výsledky výzkumů, které shodně potvrdily výskyt šikany na českých školách v překvapivě vysoké míře – okolo 40 %. Takto vysoký výskyt šikany je alarmující, protože následky si děti s sebou často nesou po celý život. Museli jsme reagovat. V září 2005 proto Nadace Eurotel ohlásila spuštění ambiciózního projektu s výstižným názvem Minimalizace šikany (MIŠ). Cílem tříletého projektu MIŠ bylo ověřit na pilotních školách metody budování bezpečného klimatu a boje proti šikaně. Jeho první fáze v roce 2005 se zúčastnilo 9 pilotních základních škol a 105 pedagogů.

V roce 2006 měníme své jméno na Nadace O2, ale poslání zůstává stejné. Dále se věnujeme projektům zaměřeným na budování bezpečného prostředí dětí i komunit. Tento rok také přebíráme záštitu nad Linkou bezpečí a můžeme s klidem v srdci říct, že nyní přinášíme komunikační technologie opravdu každému – tedy i lidem, pro které by jinak třeba byly nedostupné. O2 Linka pro neslyšící a nevidomé pomáhá osobám se sluchovým a zrakovým postižením zůstat ve spojení se světem. Už 26 let je nadace hrdým generálním partnerem Linky bezpečí, největší a nejdéle fungující celostátní bezplatné krizové linky pro děti a mladé lidi.

 

 

Rok 2007 si budeme vždycky pamatovat jako rok, kdy se v nadaci zrodily Finanční zaměstnanecké sbírky a zařadily se bok po boku k dalším dobrovolnickým akcím Nadace O2. Cílem bylo i nadále motivovat zaměstnance k dobrovolnictví, informovat je tak přímo o aktivitách Nadace, vytvářet úzká partnerství mezi jednotlivými týmy a posilovat osvojování tzv. „měkkých dovedností“. Těší nás vzrůstající zájem o tyto aktivity mezi zaměstnanci. I nyní je otevřena možnost nominovat Lidský příběh a v rámci sbírky na něj přispět do kasičky umístěné v pražské centrále.

V roce 2008 zavádíme pravidelné odběry krve v budově O2 ve spolupráci s ÚVN. Zaměstnanci tak dostávají jedinečnou možnost darovat krev přímo v zázemí svého pracoviště. A hojně toho využívají. Celkem za více než dvanáct let existence programu Daruj krev zaměstnanci O2 darovali 1510 litrů krve.  Díky jedné z nejoblíbenějších forem zaměstnaneckého dobrovolnictví by bylo možné kompletně vyměnit krev více než 300 osobám. V posledních letech je navíc možné přihlásit se i do programu Dárcovství kostní dřeně.

 

 

Nejen děti a mladiství, ale také senioři patří mezi skupiny, které potřebují naši pomoc a podporu. Nadace O2 je od roku 2009 hlavním partnerem Linky seniorů, kterou provozuje obecně prospěšná společnost Elpida. Na tel. čísle 800 200 007 nabízí Linka seniorů volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů a provází je náročnými životními situacemi. Díky nadaci můžou na linku volat senioři i ti, kdo o ně pečují, zcela zdarma.

V roce 2010 jsme se jako nadace zapojili do Mimořádné pomoci obětem zemětřesení na Haity. Celkem byla prostřednictvím organizace Člověk v tísni poskytnuta pomoc ve výši 1 117 000 korun na likvidaci následků této katastrofy.  V srpnu 2010 postihly katastrofické záplavy i Českou republiku. Z nadačního fondu tak odešlo na pomoc lidem postiženým záplavami 1 424 000 korun. Cílené zaměstnanecké sbírky se i v budoucnu ukázaly jako skvělý způsob humanitární pomoci, která dokazuje solidaritu zaměstnanců O2 a my jim za to děkujeme. 

 

 

Shrnutí další dekády ve znamení Mládí vpřed na vás v dalším článku čeká již příští týden.