12. 04. 2018

Křesadlo 2017 získala Lenka Holasová

Ocenění Křesadlo za dlouhodobou dobrovolnickou činnost získala tento rok účastnice programu SmartUp Lenka Holasová. V Domově sociální péče Hagibor, který poskytuje podporu seniorům, kteří přežili holokaust, se Lenka věnuje přímé práci s klienty i získávání finančních prostředků.
Křesadlo 2017 získala Lenka Holasová

Lenka ve SmartUp začínala s projektem Kniha je můj život. Díky němu vytvořila pro Hagibor z původně odpočinkové místnosti knihovnu, kde se začala věnovat individuální práci s klienty i pravidelným předčítáním. V druhém projektu se Lenka zaměřila na reminiscenční (vzpomínkovou) terapii. Rozhodla se přiblížit co největšímu počtu pečovatelů cíle, zásady a způsoby terapie a zapojit je do vzpomínkového programu pro seniory. Lenka realizovala také dva projekty v programu Think Big, díky kterým  pro domov zajistila vybavení keramické dílny a rozvinula program muzikoterapie a kognitivní rehabilitace s klienty.

Cenu s názvem Křesadlo uděluje dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých organizace HESTIA od roku 2001. Hlavním cílem udělování ceny je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Organizace HESTIA se již 25 let věnuje podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví v České republice.