13. 06. 2016

Firemní dárcovství krve je pozitivním trendem posledních let

Lidská krev je dosud nenahraditelnou tekutinou, potřebnou k záchraně životů i výrobě důležitých léků. Na úterý 14. 6. připadá Světový den dárců krve a sním vhodná příležitost poděkovat všem dárcům a zároveň vyzvat další, aby svou měrou přispěli potřebným k uzdravení a dali šanci na záchranu života. Zejména v letních měsících, kdy spotřeba krve stoupá, se každá kapka počítá.
Firemní dárcovství krve je pozitivním trendem posledních let
„V době, kdy byla armáda ještě profesionální, darovaly krev vojenské útvary, ve kterých bylo mladých dárců dostatek. Po roce 1990 se začal rozmáhat zájem o odběry ze strany firem. Ty se nám začaly samy hlásit,“ shrnuje nedávnou historii odebírání krve Iveta Fořtová, staniční sestra úseku odběrů a zpracování krve z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. „Mezi nejlepší odběrové firmy patří společnost O2, Metrostav a Philip Morris. Všechny mají stabilně okolo padesáti dárců,“ uvádí Fořtová. Například od dárců z firmy O2 získala ÚVN od roku 2008 již přes tisíc litrů krve.

„U nás v rodině daruje moje matka i manželka a já jsem o tom už dlouhou dobu uvažoval,“ vykládá Daniel Ležák, dárce z firmy O2 s nejvíce odběry a dodává: „Jenže jsem byl samozřejmě líný si sám vyhledat nemocnici, takže se mi hodilo, když v roce 2008 O2 zprostředkovalo odběry v prostorách firmy. To byl ten prvotní impulz, kdy jsem si řekl, že to zkusím, a od té doby chodím pravidelně. Shodou náhod se mi to nikdy netrefilo do žádné dovolené.“ Daniel Ležák za osm let daroval více než třináct litrů krve na devětadvaceti odběrech. Jeho hlavní motivací je to, že může někomu pomoct a jeho to přitom nijak neomezí. „Pro mě to vlastně nic neznamená, organismus si s tím umí poradit velice rychle a zároveň můžu někomu pomoci. Krev je vlastně to primární, co je potřeba prakticky u každé operace,“ konstatuje Ležák.

Rekordmanem, co se počtu odběrů týče, je ale pro Ústřední vojenskou nemocnici Zdeněk Duběnka z Poděbrad. „Poprvé šel darovat krev v devatenácti letech. V loňském roce, přesně 5. 5. 2015, daroval po 555.,“ vypráví Iveta Fořtová. Panu Duběnkovi bude brzy 65 let a darování krve je možné právě jen do tohoto věku. „Příliv nových mladých dárců pochopitelně vítáme. Široká dárcovská základna je důležitá, abychom měli stále k dispozici dostatek krve,“ dodává Iveta Fořtová.Darovat krev může každá zdravá osoba ve věku od 18 do 65 let, jako prvodárci se přijímají osoby do 60 let. „Dárce nemusí být občanem České republiky, ale měl by zde mít alespoň dlouhodobý pobyt,“ upřesňuje Iveta Fořtová. Podle současných pravidel platných pro Evropskou unii mohou ženy darovat plnou krev nejvýše 4 x do roka a muži 5 x do roka, nejkratší interval mezi odběry je 8 týdnů. Jeden odběr plné krve potom činí 450 ml. Odebraná krev se zpracovává na plazmu a červené krvinky.

U každé odebrané krve se následně zjišťuje krevní skupina a provádí se vyšetření na známky některých krví přenosných infekčních chorob, jako například žloutenku typu C a B, AIDS nebo syfilis. Při nesplnění kritérií z poodběrového vyšetření u odebrané krve rozhoduje o dalším postupu lékař transfúzní stanice. „Pokud je krve s určitou krevní skupinou nadbytek, pozastavíme a redukujeme příjem dárců dané krevní skupiny,“ vysvětluje Iveta Fořtová.

"Od roku 1960 uděluje Červený kříž morální ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve. „Oceňování probíhá na několika stupních. Za 1. odběr je udělen odznak ‚kapka krve‘, za 10 odběrů bronzová plaketa profesora Janského, za 20 odběrů stříbrná plaketa a za 40 odběrů zlatá plaketa. Dále jsou udělovány zlaté kříže III. stupně za 80 odběrů, II. stupně za 120 odběrů a I. stupně za 160 odběrů,“ dodává Iveta Fořtová.