O2 Nadace logo

Druhá dekáda Nadace O2

Druhá dekáda Nadace O2 - Fotka
6.6.2022 Autor: Andrea Vildung

Časem nám bylo čím dál víc jasné, že je čas dát prostor mladým a jejich nápadům, které pomůžou zlepšit život v jejich okolí a k zapojení komunit. 

A protože společnost Telefónica Europe nikdy nemyslela “v malém”, i do tohohle úkolu jsme se pustili “ve velkém”. V roce 2011 nastartoval program Think Big​. Na starost ho dostala právě Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. V prvním ročníku programu získalo podporu až 150 projektů mladých lidí, což znamenalo částku 6 milionů korun. Cíle programu rozhodně nebyly malé. Chtěli jsme prostě zapojit mladé do aktivního dění ve společnosti a přispět ke změně myšlení o nich samotných. 

​Podle rčení - Železo se má kout, dokud je žhavé, jsme v roce 2021 - rok od spuštění programu Thing Big - otevřeli Think Big School​ pro středoškoláky z celé ČR. Účastníci dostali možnost vyzkoušet si, jaké to je přijít s nápadem, obhájit ho ve skupině a prezentovat výsledky své práce před porotou.​ Od roku 2013 se navíc do projektu zapojili i sami zaměstnanci O2, kteří mladým lidem nabídli své vedení a expertní znalosti z oboru telekomunikací a moderních technologií. 

https://www.youtube.com/watch?v=s6Syq7-9gzo

 

Někdy i malá pomoc může znamenat velkou změnu. V roce 2014​ jsme na naší pražské centrále poprvé poskytli prostor Trhům chráněných dílen​. Díky velikonočním a vánočním trhům jsme pro neziskové organizace vybrali přes 330 tisíc Kč. Trhy se dlouhodobě těší velké oblibě mezi zaměstnanci a zařadily se mezi stálice nadačních akcí.

 

Aby té podpory nebylo málo, vzniká v roce 2015 program SmartUp​ provázený velkou mediální kampaní. Zapojit se do něj můžou nejen studenti, ale všichni mladí mezi 15. a 29. rokem, kterým není lhostejné jejich okolí a chtějí pro jeho rozvoj něco udělat. Poprvé tu máme před sebou někdy už fungující projekty, které potřebují koučink společně s nápady, které prostě a jednoduše nepatří do šuplíku, ale mezi lidi. 

​Předsevzetí, které jsme si jako Nadace dali už u svého zrodu, a to umožňovat používání technologií všem, dál naplňujeme i v roce 2016, kdy přebíráme patronát nad projektem Linka pro neslyšící a nevidomé​. O2 Linka pro neslyšící a nevidomé pomáhá lidem se sluchovým a zrakovým postižením komunikovat s okolním světem pomocí technologií. V roce 2019 se navíc Tichá linka (TL), kterou provozuje Tichý svět a O2 Linka pro neslyšící a nevidomé (LNN), domluvily na synchronizaci svých online služeb pro neslyšící uživatele českého jazyka tak, aby služby byly k dispozici kdykoliv.

O2 Linka pro neslyšící a nevidomé pomáhá lidem se sluchovým a zrakovým postižením komunikovat s okolním světem pomocí technologií. Tichá linka umožňuje bezbariérovou komunikaci osobám se sluchovým postižením a osobám s kombinovaným postižením, které ovládají český znakový jazyk nebo komunikují prostřednictvím psaného českého jazyka 

​V roce 2017 jsme se mohli na krátkou chvíli zastavit a rekapitulovat. Nadace O2 totiž dovršila 15 let, dostala tzv. svou první občanku a své narozeniny jaksepatří oslavila  https://www.youtube.com/watch?v=qfhoeYRwUxM. A vy se můžete podívat, co se za těch 7 let, které už od této oslavy uplynuly, zase změnilo. 

Rok 2018 byl pro nás ve znamení boje s Fake News​ a osvěty v oblasti mediální gramotnosti, do které jsme se zapojili, a pokračujeme v ní dodnes. Našimi spojenci v boji se stali nadšenci z Fakescape, kteří šíří osvětu mezi mladými hravou formou. Téma je aktuální dlouhodobě - v současnosti snad ještě aktuálnější než dřív. Na webu bezpečněvsiti.cz mu proto věnujeme celou sekci, která vám ukáže, jak právě Fake news odhalit

​Když se dnes podíváme na web O2 Chytrá škola​, je těžké uvěřit, že vznikl teprve v roce 2019. Za několik málo let se ve spolupráci s experty povedlo obsáhnout tematicky nejpalčivější oblasti online světa a poskytnout tím pedagogům dobrý základ pro výuku digitálního vzdělávání na školách. V tentýž rok jsme i poprvé vyhlásili grantový program pro základní školy, který nás ve své rozšířené podobě provází dodnes. K dnešnímu dni jsme podpořili už 171 škol a dětských domovů celkovou částkou 15 199 339 Kč. Aktuálně je vypsaný grant pro dětské domovy.

Rok 2020 vyzkoušel nejednoho z nás a samozřejmě i v O2 a Nadaci O2 jsme si lámali hlavu s tím, jak vám nejlépe celou pandemickou situaci ulehčit a jak efektivně pomoci. Zaměřili jsme se na technologickou podporu online výuky a poskytovali fixní připojení a přednabité sim karty těm, pro které byly nedostupné. Portál O2 Chytrá škola chrlil informace pro pedagogy k usnadnění zvládnutí distanční výuky a třešinkou na dortu byla Linka z bezpeční jako díky všem hrdinům pandemie. Lékaři, zdravotní sestřičky, ale i pokladní, řidič tramvaje, kurýr, který vozí obědy, nebo sousedka, která šije roušky – těm všem patřil nejen v době pandemie velký dík. I vy jste mohli ocenit svého hrdinu a poděkovat mu. Za každý váš vzkaz poslala Nadace O2 navíc Lince bezpečí 50 Kč. 

V roce 2021 se po pandemické přestávce začínají znova rozjíždět offline aktivity. Pod patronát Nadace O2 se dostává aktivita Sázej stromy​ a zaměstnanci a jejich rodiny spolu s naší kolegyní Maruškou, která má projekt na starosti, vyrážejí na pomoc lesům na území celé ČR.  

Pandemie, izolace a přesun množství aktivit do online prostředí nám taky připomněly, že Chránit děti v online prostředí má rozhodně smysl. Víc než dřív bylo teď nutné informace, které jsme na portálu O2 Chytrá škola směřovali na pedagagy, dostat i k rodičům a jejich prostřednictvím k dětem. Vzniká proto nový informační web Bezpečně v síti.cz určený široké veřejnosti.  K prohloubení znalostí a odbornějšímu vhledu do témat dál slouží nejen pro pedagogy portál O2 Chytrá škola, se kterým je nový informační web tematicky provázaný.

​A na co můžeme těšit letos? Krom právě probíhajících oslav 20. narozenin Nadace O2, které se už v příštím týdnu přesouvají do lokalit, nás toho čeká ještě spousta. Nedávno jsme naťukli téma Online radikalizace, které se může týkat i vašich dětí a už brzo si posvítíme i na Bodyshaming.