03. 12. 2018

3. místo za Smyslů-plný koncert

Máme velkou radost, že jsme se umístili na 3. místě Cen Fóra dárců 2018 v kategorii Sbírkový projekt - firemní. Cenu jsme získali za Smyslů-plný koncert, který jsme realizovali na podzim roku 2017. Při něm se na jednom pódiu sešli Michal Hrůza a skupina Hands Dance, která jeho písničky umělecky tlumočila do znakového jazyka. Výtěžek z koncertu byl věnován na Centrum dětského sluchu Tamtam.
3. místo za Smyslů-plný koncert

Cílem sbírky bylo podpořit skupinu osob se sluchovým postižením. Smyslů-plný koncert umožnil na jeden večer propojit dva světy – svět slyšících a svět neslyšících a ukázal tak, že hudbu nemusíme vnímat pouze sluchem. Lze ji vnímat pomocí vibrací či právě díky vizuálnímu ztvárnění.

Benefiční rozměr koncertu zajistili návštěvníci a celé vstupné, které zaplatili diváci, Nadace O2 zdvojnásobila. Celkovou částku 57.750,- věnovala Centru pro dětský sluch Tamtam, který poskytuje pomoc rodinám s dětmi se sluchovým postižením.

Netradiční koncert byl živě přenášen na facebookové stránce Linky pro neslyšící a nevidomé. Na záznam se tak může dodatečně podívat každý.

Smyslem Cen Fóra dárců je podpořit a vyzdvihnout důležitou práci nejen neziskových organizací, ale i firem a firemních nadací a fondů v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných oborech. Jsou vyhlašovány každoročně Fórem dárců, které zastřešuje dárce v České republice.