03. 03. 2021

3. březen je Světovým dnem sluchu

Věděli jste, že na světě žije přes 360 milionů lidí se sluchovou vadou a jejich počet neustále stoupá? Podle údajů Evropské federace nedoslýchavých lidí (EFHOH) žije trpí ztrátou sluchu v různé míře 16 % evropské populace.
3. březen je Světovým dnem sluchu

Lidem se sluchovým a zrakovým postižením pomáhá komunikovat s okolním světem pomocí technologií O2 Linka pro neslyšící a nevidomé.

Jak služba funguje?

Sluchově či zrakově postižený zákazník může pomocí jednoho z komunikačních kanálů kontaktovat operátora v Pardubicích. Zde sdělí nebo napíše svůj požadavek a operátor jej poté "tlumočí" druhé straně.

Psaný projev převádí do mluvené řeči a naopak. Mezi sebou tak mohou "hovořit" jak dva lidé s poruchou sluchu, tak i neslyšící se slyšícím. Pokud zavolá neslyšící zákazník, operátorka se spojí se slyšícím příjemcem a bude mu tlumočit zprávu, případně zprostředkuje následnou komunikaci.

Zákazník může využít fax, email, SMS zprávy, ICQ, Skype či O2 Chat. Služba funguje i opačně. Slyšící může zavolat operátorce, nadiktovat zprávu a ta ji zašle neslyšícímu příjemci vybranou formou komunikace.

Jak se zaregistrovat?

Službu mohou využívat všichni neslyšící nebo sluchově postižení. K aktivaci postačí vyplnění registračního formuláře na webových stránkách https://www.o2linkaproneslysici.cz/ a zaslání kopie platného průkazu ZTP.