O2 Nadace logo
Sázej stromy logo

Stromy mají výrazný vliv na koloběh vody.
Vylušti online křížovku, a dozvíš se proč.

1
t
2
3
4
5
6
7
8
t
9
10
11
12
13
14
é
15
16
 •  Jak se jmenuje území hustě porostlé stromy?

 •  Který druh stromu obvykle roste poblíž vody, na vlhkých loukách či podél vodních toků?

 •  Který hmyz ubližuje smrkovému lesu?

 •  Druh stromu nejčastěji zastoupený v lesích ČR?

 •  Jaké plody můžeme sbírat v lese během léta?


 •  Co je potřeba udělat se stromky, aby je neokousala zvěř?

 •  Který jehličnatý strom na zimu opadává?

 •  Název plodu buku.

 •  Který povrch se nejvíce zahřívá?

 •  Které plody nejčastěji v lese sbíráme do košíku?

 •  Na kterém stromě rostou žaludy?

 •  Jak se jmenuje poloparazitní keříková rostlina, která roste na stromech?

 •  Jak se jmenuje národní strom České republiky?


 •  Který pták se živí především ve dřevě žijícími brouky?

 •  Jak říkáme plodům jehličnanu?

 •  Co pomáhá v létě ochlazovat krajinu?

Výsledek křížovky se zobrazí po správném vyplnění všech políček.

Zobrazit tajenku
Chci vědět víc!

Zdravý koloběh páry přináší srážky do lesů

Zpět